หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซองงัว
อักษรล้านนา
ซอฯงง฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ซองงัว]
ความหมาย

น.ตะกร้อสวมปากวัวเพื่อไม่ให้วัวเล็มหญ้าเวลาทำงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซองงัว (ซอฯงง฿วฯ)