หน้าหลัก
ซอง
ซอฯง
[ซอง]

น๑.ภาชนะสานคล้ายตะกร้า ลักษณะแคบทรงสูง น๒.เครื่องใช้ที่มีลักษณะแบนและแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ เช่น ซองจดหมาย ซองปืน ซองมีด น๓.ซอกหรือช่องแคบสำหรับต้อนสัตว์ เช่นวัว ควาย เข้าไปไว้ในที่บังคับ น๔.ไหซอง - ไหชนิดหนึ่ง ทรงสูง ปากเล็กแคบ ใช้ใส่ผลไม้ ปลาร้า เหล้า เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอง (ซอฯง)