หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซอกๆยํ่าๆ
อักษรล้านนา
ซอฯกๆย่ำๆ
เทียบอักษรไทย
[ซอกๆย่ำๆ]
ความหมาย

ก.เหยียบซ้ำไปซ้ำมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอกๆยํ่าๆ (ซอฯกๆย่ำๆ)