หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซอกไปมา
อักษรล้านนา
ซอฯกไพมา
เทียบอักษรไทย
[ซอกไพมา]
ความหมาย

ก.เดินเหยียบย่ำกลับไปกลับมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอกไปมา (ซอฯกไพมา)