หน้าหลัก
ซอกนา
ซอฯก
[ซอกนา]

ก.เดินไปๆมาๆในนาเพื่อให้ดินที่ไถร่วนสำหรับหว่านกล้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอกนา (ซอฯก)