หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซอก
อักษรล้านนา
ซอฯก
เทียบอักษรไทย
[ซอก]
ความหมาย

ก.ย่ำ,เหยียบย่ำ - เหยียบลงซ้ำๆ ในที่เดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอก (ซอฯก)