หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซวามแข้งซวามขา
อักษรล้านนา
ซวฯาแฅ่งฯซวฯาขา
เทียบอักษรไทย
[ซวามแฅ่งซวามขา]
ความหมาย

ก.คลำแข้งคลำขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซวามแข้งซวามขา (ซวฯาแฅ่งฯซวฯาขา)