หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซวะล้าง
อักษรล้านนา
ซวฯะล้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ซวะล้าง]
ความหมาย

ดู...ซวะ

ออกเสียงล้านนา
ซวะ
อักษรล้านนา
ซวฯะ
เทียบอักษรไทย
[ซวะ]
ความหมาย

ก.ชำระ - ชะล้าง,ล้างให้สะอาด เช่น ซวะเนื้อซวะตั๋ว - ชำระร่างกาย; ซวะล้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซวะล้าง (ซวฯะล้างฯ)