หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซวย
อักษรล้านนา
ซวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ซวย]
ความหมาย

ว.(ปาก) อับโชค,เคราะห์ร้าย,โชคร้าย,ไม่มีโชค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซวย (ซวฯยฯ)