หน้าหลัก
ซวย
ซวฯยฯ
[ซวย]

ว.(ปาก) อับโชค,เคราะห์ร้าย,โชคร้าย,ไม่มีโชค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซวย (ซวฯยฯ)