หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซวด
อักษรล้านนา
ซวฯด
เทียบอักษรไทย
[ซวด]
ความหมาย

ว.หมดหวัง,ผ่านไปแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซวด (ซวฯด)