หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซวกผ้า
อักษรล้านนา
ซวฯกผ้า
เทียบอักษรไทย
[ซวกผ้า]
ความหมาย

ก.เอาผ้าจุ่มน้ำแล้วยกขึ้นยกลงแรงๆติดต่อกันหลายๆครั้ง หลังจากซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซวกผ้า (ซวฯกผ้า)