หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซวก
อักษรล้านนา
ซวฯก
เทียบอักษรไทย
[ซวก]
ความหมาย

ก๑.ล้างด้วยน้ำ - อาการที่เอาของจุ่มน้ำแล้วยกขึ้นยกลงแรงๆติดต่อกันหลายๆครั้ง ก๒.กระซวก-จ้วงแทง,ทิ่มหรือแทงลงไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซวก (ซวฯก)