หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซบเซาเหงาหมอง
อักษรล้านนา
ซ฿ปฯเซัาเหังฯาหมฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ซบเซาเหงาหมอง]
ความหมาย

ว.เงียบเหงา,หงอยเหงา,ไม่เบิกบาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซบเซาเหงาหมอง (ซ฿ปฯเซัาเหังฯาหมฯอฯง)