หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซนไฟ
อักษรล้านนา
ซ฿นฯไฟ
เทียบอักษรไทย
[ซนไฟ]
ความหมาย

ก.ผลักท่อนฟืนเข้าไปในกองไฟ; ซนหลัว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซนไฟ (ซ฿นฯไฟ)