หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซนหลัว
อักษรล้านนา
ซ฿นฯห฿ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ซนหลัว]
ความหมาย

ดู...ซนไฟ

ออกเสียงล้านนา
ซนไฟ
อักษรล้านนา
ซ฿นฯไฟ
เทียบอักษรไทย
[ซนไฟ]
ความหมาย

ก.ผลักท่อนฟืนเข้าไปในกองไฟ; ซนหลัว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซนหลัว (ซ฿นฯห฿ลฯวฯ)