หน้าหลัก
ซน
ซ฿นฯ
[ซน]

ก.ผลัก,ดัน เช่น ซนหลั๋วหนึ้งเข้า - ดันท่อนฟืนเข้าเตาไฟนึ่งข้าว; ยู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซน (ซ฿นฯ)