หน้าหลัก
ซดซ้อน
ซ฿ดฯซ้อฯร
[ซดซ้อน]

ก.ซ้อนเพิ่มเข้าไปจากที่มีอยู่ก่อนนั้น เช่น แม่ไก่แอบขึ้นไปวางไข่รังเดียวกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซดซ้อน (ซ฿ดฯซ้อฯร)