หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซดซ้อน
อักษรล้านนา
ซ฿ดฯซ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ซดซ้อน]
ความหมาย

ก.ซ้อนเพิ่มเข้าไปจากที่มีอยู่ก่อนนั้น เช่น แม่ไก่แอบขึ้นไปวางไข่รังเดียวกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซดซ้อน (ซ฿ดฯซ้อฯร)