หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซงไว้
อักษรล้านนา
ซ฿งฯไว้
เทียบอักษรไทย
[ซงไว้]
ความหมาย

ก.ปิดบัง,ซ่อนไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซงไว้ (ซ฿งฯไว้)