หน้าหลัก
ซงไว้
ซ฿งฯไว้
[ซงไว้]

ก.ปิดบัง,ซ่อนไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซงไว้ (ซ฿งฯไว้)