หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซงซ่อน
อักษรล้านนา
ซ฿งฯซ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ซงซ่อน]
ความหมาย

ก.,ซุกซ่อน,หลบลี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซงซ่อน (ซ฿งฯซ่อฯร)