หน้าหลัก
จํา
ชำ
[ชำ]

น.ที่ที่มีน้ำซึมซับอยู่ใต้ดิน ก.ชำ - เอากล้าอ่อน หรือกิ่งไม้มาเพาะไว้ เพื่อให้โตมีขนาดเหมาะที่จะนำไปปลูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จํา (ชำ)