หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำได้กำปาก
อักษรล้านนา
จำได้คำฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[จำได้คำปาก]
ความหมาย

ก.จำขึ้นใจ,ท่องจำได้ เช่น สวดมนต์ได้,ท่องสูตรคูณ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำได้กำปาก (จำได้คำฯปากฯ)