หน้าหลัก
จ๋ำเนียร
จำนยฯร
[จำเนียร]

ว.นาน,ช้า ก.จาก,พราก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำเนียร (จำนยฯร)