หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำหื้อล่น
อักษรล้านนา
จำหื้ล฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[จำหื้อล่น]
ความหมาย

ก.บังคับให้วิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำหื้อล่น (จำหื้ล฿นฯ)