หน้าหลัก
จ๋ำหื้อล่น
จำหื้ล฿นฯ
[จำหื้อล่น]

ก.บังคับให้วิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำหื้อล่น (จำหื้ล฿นฯ)