หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำหื้อ
อักษรล้านนา
จำหื้
เทียบอักษรไทย
[จำหื้อ]
ความหมาย

ก.บังคับให้ เช่น จ๋ำหื้อเฮียน-บังคับให้เรียน,จ๋ำหื้อเหล้น-บังคับให้เล่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำหื้อ (จำหื้)