หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำหนี
อักษรล้านนา
จำหีนฯ
เทียบอักษรไทย
[จำหนี]
ความหมาย

ก.ไล่หนี,ขับไล่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำหนี (จำหีนฯ)