หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำยาม
อักษรล้านนา
จำยามฯ
เทียบอักษรไทย
[จำยาม]
ความหมาย

น.ตามยาม,บานเย็น - ไม้ล้มลุกทรงพุ่มเตี้ย ดอกบานตอนเย็น มีหลายสี; ดอกบานเอฺยฺน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำยาม (จำยามฯ)