หน้าหลัก
จ๋ำนีด
จำนีดฯ
[จำนีต]

น.แบบอย่าง ก.จำแนก,แนะนำ ว.ละเอียด,ประณีต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำนีด (จำนีดฯ)