หน้าหลัก
จ๋ำจื่อ
จำจื่
[จำจื่อ]

ก.จดจำ - กำหนดไว้ในใจ,จำไว้ในใจ; จื่อจ๋ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำจื่อ (จำจื่)