หน้าหลัก
จ๋ำข้า
จำข้า
[จำข้า]

ก.สั่งให้ฆ่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำข้า (จำข้า)