หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำกว่า
อักษรล้านนา
จำก่วฯา
เทียบอักษรไทย
[จำกว่า]
ความหมาย

ก.ขับไล่ : ธรรมมหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร กัณฑ์กุมาร พรรณาพระชาลีกัณหาถูกชูชกด่าไล่เฆี่ยนตีต่อหน้าพระพักตร์พระเวสสันดรว่า"...อันว่า สองเจ้าน้อยราชกุมาร ในเมื่อชูชกพราหมณ์ จ๋ำกว่า มันเยียะด่าเยียะตี๋ ชาลีไห้เหลียวต่อ ไห้ส่อพ่อพระยาว่า เทวะ ข้าแต่พ่อเจ้าฟ้า เผือข้าขออำลา พ่อพระยาเป๋นเจ้า พออินดูลูกเต้า จุ่งบอกแก่เจ้าแม่มัทรี..."

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำกว่า (จำก่วฯา)