หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำ
อักษรล้านนา
จำ
เทียบอักษรไทย
[จำ]
ความหมาย

น.ยอ - เครื่องมือจับปลาเป็นร่างแห มีคันยก ก๑.บังคับให้ทำ,สั่ง; เข ก็ว่า ดู...เข ก๒.จำ-เก็บไว้ในสมอง,กำหนดไว้ในใจ,นึกได้,ระลึกออก เช่น จำทางได้,จำหน้าไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำ (จำ)