หน้าหลัก
จ๋าสาว
จาสาวฯ
[จาสาว]

ก.เจรจาสู่ขอหญิงสาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าสาว (จาสาวฯ)