หน้าหลัก
จ๋าวจี๋
จาวฯจี
[จาวจี]

ว.อยู่ในวัยแรกรุ่น มักหมายถึงสาวรุ่น; ดู...สาวจี๋

สาวจี๋
สาวฯจี
[สาวจี]

น.สาวแรกรุ่น,สาวแรกแย้ม, สาวพรหมจารี สาวหน้อย ก็ว่า ; ถ้าเป็นชาย เรียกบ่าวจี๋

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าวจี๋ (จาวฯจี)