หน้าหลัก
จ๋าร
จารฯ
[จาร]

ก.ใช้เหล็กปลายแหลมเขียนหนังสือ ลวดลาย หรือรอยลึกลงบนใบลานหรือศิลาเป็นต้น เรียกเหล็กปลายแหลมนันว่า เหล๋กจ๋าร-เหล็กจาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าร (จารฯ)