หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ายเหมย
อักษรล้านนา
จายฯเหิมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[จายเหมิย]
ความหมาย

ว.นำเอาสิ่งของไปวางไว้ที่โล่งแจ้งเพื่อรับน้ำค้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ายเหมย (จายฯเหิมฯอฯ)