หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าย
อักษรล้านนา
จายฯ
เทียบอักษรไทย
[จ๋าย]
ความหมาย

น.ไม้เถาชนิดหนึ่ง มีหนามใบคล้ายส้มป่อย ผลเป็นฝักคล้ายถั่วลันเตามียางเหนียวใช้เป็นกาวได้ดี; หนามจ๋าย ก็ว่า ก.กระจาย,เกลี่ย,ผึ่ง,แผ่ไว้กลางแจ้ง,ทำสิ่งที่เป็นกลุ่มหรือเป็นปุยให้กระจายออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าย (จายฯ)