หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ามๆไอๆ
อักษรล้านนา
จามฯๆไอๆ
เทียบอักษรไทย
[จามๆไอๆ]
ความหมาย

ก.ทั้งจามและไอไปพร้อมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ามๆไอๆ (จามฯๆไอๆ)