หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋าม
อักษรล้านนา
จามฯ
เทียบอักษรไทย
[จาม]
ความหมาย

ก.จาม - อาการที่ร่างกายพ่นลมออกทางปากและจมูกทันทีโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะระคายเคืองจมูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าม (จามฯ)