หน้าหลัก
จ๋าปอ
จาพํอฯ
[จาพอ]

ก.ทำเป็นคุ้นเคย,ตีสนิท,พูดถูกใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าปอ (จาพํอฯ)