หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าน
อักษรล้านนา
จานฯ
เทียบอักษรไทย
[จาน]
ความหมาย

น.ภาชนะรูปแบนๆ สำหรับใส่สิ่งของ เช่น จ๋านเข้า-จานข้าว; ถ้วยแบน ก็ว่า น๒.ของที่มีลักษณะกลมแบน เช่น จ๋านเสียง-แผ่นเสียง ก๑.ปน,เจือ,ผสมดวยของเหลว เช่น เข้าจ๋านน้ำอ้อย - ข้าวที่เจือด้วยน้ำอ้อย ก๒.มักใช้เป็น จ๋านเจื๋อ หรือเจื๋อจ๋าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าน (จานฯ)