หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋างพิกจ๋างเกื๋อ
อักษรล้านนา
จางฯระฯพิกฯจางฯเกิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[จางพริกจางเกลือ]
ความหมาย

ว.ขาดรสเผ็ดหรือรสเค็มตามควร,อาหารที่จืดชืดไม่มีรสชาติ.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋างพิกจ๋างเกื๋อ (จางฯระฯพิกฯจางฯเกิลฯอฯอ)