หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋างปาก
อักษรล้านนา
จางฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[จางปาก]
ความหมาย

ก.กินอาหารไม่รู้รสเพราะพิษไข้ เป็นต้น; จ๋างปาก จ๋างฅอ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋างปาก (จางฯปากฯ)