หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋าขวัน
อักษรล้านนา
จาขัวฯร
เทียบอักษรไทย
[จาขวัน]
ความหมาย

ก.นินทาลับหลัง; เล่าขวัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าขวัน (จาขัวฯร)