หน้าหลัก
จ๋าก้า
จาค่าฯ
[จาค่า]

ก.กำหนดราคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าก้า (จาค่าฯ)