หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋อย
อักษรล้านนา
จอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[จอย]
ความหมาย

ก.ไม่สดชื่น,ไม่รื่นเริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋อย (จอฯยฯ)