หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋วง
อักษรล้านนา
จวฯง
เทียบอักษรไทย
[จวง]
ความหมาย

ดู...เกี๊ยะ

ออกเสียงล้านนา
เกี๊ยะ
อักษรล้านนา
เคยฯะ
เทียบอักษรไทย
[เคียะ]
ความหมาย

น.สนภูเขา,สนสองใบ,สนสามใบ; จ๋วง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋วง (จวฯง)