หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋มบ่ลง
อักษรล้านนา
จ฿มฯบํล฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[จมบ่ลง]
ความหมาย

สำ.จมไม่ลง - เคยมั่งมีหรือรุ่งเรืองมาแต่ก่อน เมื่อยากจนหรือตกอับก็ยังทำตัวเหมือนเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋มบ่ลง (จ฿มฯบํล฿งฯ)