หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋มน้ำ
อักษรล้านนา
จ฿มฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[จมน้ำ]
ความหมาย

ก.หายไปอยู่ใต้พื้นน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋มน้ำ (จ฿มฯนาฯ)