หน้าหลัก
จ๋มน้ำ
จ฿มฯนาฯ
[จมน้ำ]

ก.หายไปอยู่ใต้พื้นน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋มน้ำ (จ฿มฯนาฯ)