หน้าหลัก
จ๋มดินจ๋มซาย
จ฿มฯดินฯจ฿มฯซายฯ
[จมดินจมซาย]

สำ.ทุกข์ยากลำบากมาก ไร้ที่พึ่งพิง ดุจดังจมอยู่ในดินในทราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋มดินจ๋มซาย (จ฿มฯดินฯจ฿มฯซายฯ)