หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋มดินจ๋มซาย
อักษรล้านนา
จ฿มฯดินฯจ฿มฯซายฯ
เทียบอักษรไทย
[จมดินจมซาย]
ความหมาย

สำ.ทุกข์ยากลำบากมาก ไร้ที่พึ่งพิง ดุจดังจมอยู่ในดินในทราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋มดินจ๋มซาย (จ฿มฯดินฯจ฿มฯซายฯ)