หน้าหลัก
จ๋บ
จ฿ปฯ
[จบ]

ว.จบ - สิ้นสุด,ยุติ,ยกเลิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋บ (จ฿ปฯ)